top of page
Zoeken

7 tips voor een succesvolle Power BI implementatie


U wil uw rapportage naar een hoger niveau tillen? Alles mag wat dynamischer en interactiever om sneller op de bal te spelen. U bent overtuigd dat Power BI hier een ideale tool voor is, maar weet u niet hoe u er best aan begint?Als experts raden wij u aan om voldoende aandacht te besteden aan het voorbereidingstraject, datakwaliteit en -model, documentatie en motivatie.


1. Leg uw einddoel vast

  • Voor wie maakt u de rapportering op?

  • Welke toegevoegde waarde moet het rapport bieden?

  • Wat is de opleveringstermijn?

Het afbakenen van de scope zorgt ervoor dat u niet verdwaalt in het opzetten van een rapportering in Power BI. Het definieert een duidelijk en tastbaar einddoel. Gedurende het project geldt dit ook als een houvast om u ervan te verzekeren dat u de goede richting blijft uitgaan.


2. Ontwerp uw datamodel

Overloop de betrokken bedrijfsprocessen en de bijhorende IT-systemen die de data bevatten. Vat deze samen in een mindmap, dewelke de basis vormt voor uw conceptueel datamodel.


Uw data in kaart brengen is een cruciale stap om vervolgens uw datamodel in Power BI op te bouwen. Bijkomende voordelen van een doordacht datamodel leest u hier. Evalueer regelmatig de flexibiliteit van uw datamodel naarmate het project vordert. Streef zo naar een lean datamodel: een datamodel dat zowel overzichtelijk als schaalbaar is.


3. Bewaak uw datakwaliteit: garbage in, garbage out

Weet dat slechte datakwaliteit moeilijkheden met zich meebrengt. Stel uzelf de vragen: is de data volledig? Uniek? Betrouwbaar? Gestructureerd? De antwoorden op deze vragen zullen invloed hebben op de kwaliteit van uw dashboard en de daarmee gepaarde inzichten.

Power BI Query Editor laat u, mits enige technische vaardigheden, toe de datakwaliteit op te krikken. Maar vergis u niet, het laat u niet toe om te toveren. Als algemene regel geldt: garbage in, garbage out.


4. Schep uniformiteit

Uniformiteit siert! Dit geldt zowel voor uw data, als de rapporten waarin ze worden weergegeven.

  • Wees consequent in uw taalgebruik. Geef gegevens met eenzelfde betekenis ook éénzelfde naamgeving zodoende verwarring en fouten te vermijden.

  • Gebruik consequent dezelfde indeling en lay-out in je rapporten. Plaats filters telkens op dezelfde plaats, gebruik consequent dezelfde kleuren, kwantificeer eenheden op een gelijkaardige manier etc.

5. Neem uw tijd om te reflecteren

Splits uw project op in sprints, dit kan a.d.h.v. vastgelegde mijlpalen.

  • Een sprint heeft een duidelijk en tastbaar doel. Op het einde van elke sprint test u de vooruitgang en valideert u tegenover de vastgelegde objectieven.

  • Sta open voor feedback, het voedt de interactie en laat toe lessen en werkpunten mee te nemen naar een volgende sprint. Sta even stil bij mijlpalen, het zorgt voor reflectiemomenten in uw traject naar het einddoel.

6. Documenteer en deel uw kennis

Vergeet niet om de modelleringsstappen te documenteren. Hou bijvoorbeeld een document of handleiding bij. Dit bevordert een vlotte en correcte kennisoverdracht en wakkert de betrokkenheid van medewerkers aan.


7. Overtuig uw gebruikers

Wat is het nut van een rapportage in Power BI indien deze niet gebruikt wordt?

Wees enthousiast en fier op de implementatie. Overtuig uw doelpubliek met de toegevoegde waarde van het dashboard:

  • Toon de toegevoegde waarde via showcases of minitrainingen.

  • Stel een contactpersoon (“Power BI buddy”) aan voor eventuele vragen.

  • Integreer het dashboard in bedrijfsprocessen, blokkeer zelf de oude werkwijzen.

Wil u een rapportering opzetten in Power BI, of zit u even in de knoop? Contacteer ons vrijblijvend.


Benoit Tack - 25 januari 2021

bottom of page