top of page
ERP.png

De weg naar inzicht

Aanpak

 

U krijgt uw inzichten aan de hand van een gefaseerde aanpak bestaande uit 6 stappen:
 

 1. Begrip van uw context

 2. Ontwerpen van een futureproof datamodel

 3. Opzetten van de rapportering in Power BI

 4. Opmaak rapport met inzichtelijke aanbevelingen

 5. Training en kennisoverdracht

 6. Klankbord en ondersteuning

PMT_M69_02.png
Stap 1: Begrip van uw context

 

Tijdens een kick-off meeting maakt u kennis met ons, en wij met u.

Ons diepgravende gesprek verheldert uw business en rapporteringsnoden.
Door u écht te leren kennen, begrijpen we uw doelstellingen.

Samen doorlopen we uw processen en bespreken we uw dataregistraties:

'Wie registreert er welke gegevens wanneer en op welke plaats?'

Op deze manier verkrijgen we zicht op het startpunt en gewenste rapportering.

PMT_M62_06.png
Stap 2: Futureproof datamodel

Na connectie met de relevante databron of -bronnen, ontwerpen we uw datamodel.

Dit model is opgebouwd volgens de beste praktijken:

 • Data is opgeschoond en gestructureerd

 • Tabellen onderverdeeld in logische data-objecten

 • Relevante onderliggen relaties zijn geïdentificeerd en gelegd

Stap 3: Opzetten van de rapportering in Power BI

 

Tijdens een rapporteringsworkshop stellen we samen de rapporteringsnoden fijn en beantwoorden we onder meer volgende vragen:

 • Op welke vragen wenst u een antwoord te formuleren?

 • Welke KPI's leiden tot deze inzichten?

 • Hoe delen we de rapportering in?

Hierna zijn wij voornamelijk aan zet en richt u uw aandacht weer op waar ú in excelleert. De opbouw van de rapportering delen we op in duidelijke sprints.

Stap 4: Rapport met inzichtelijke aanbevelingen

 

U ontvangt documentatie over de opzet van uw rapportering. Het rapport bevat uitleg over het opgezette datamodel en een omschrijving en definitie van de KPI's zodat alleen de juiste interpretatie mogelijk is. 

Indien gewenst werpen we ook een externe blik op uw cijfers. Het rapport is in dit geval ook aangevuld met onze analyses en aanbevelingen. 

PMT_M69_03.png
Stap 5: Training en kennisoverdracht

 

Tijdens de laatste fase van het project krijgt u een volledige kennisoverdracht. Naast de documentatie over de rapportering organiseren we twee opleidingen om maat voor u en uw medewerkers.

 
De end user training zorgt er voor dat de eindgebruikers het maximale uit de rapportering halen. Tijdens deze opleiding ligt de focus op de functionaliteiten
en mogelijkheden van de rapportering.

 

De key user training focus op het beheer van de rapportering. Door deze opleiding begrijpt één of meerdere key users de opzet van de rapportering.
Zo bent u in staat om achteraf zelf wijzigingen door te voeren en de rapportering met uw bedrijf mee te laten evolueren.  

Stap 6: Klankbord en ondersteuning

 

Na de overdracht blijven we inzetbaar als klankbord voor uw evoluerende rapporteringsnoden. Op deze manier beschikt u over een vaste sparringspartner om uw bedrijfsrapportering steeds verder te optimaliseren. 
 

Daarnaast heeft u steeds een korte lijn met onze consultants om wijzigingen door te voeren of andere vormen van ondersteuning te krijgen.

Wat krijgt u op het einde van de rit?
Business Flat-15.png

Bruikbare data: doorlichting en opschoning

Uw herwerkte, kwalitatieve dataset vormt de basis voor verdere bewerkingen en heldere inzichten.

Business Flat-54.png

Clean datamodel: ontwerp en opbouw in Power BI

Power BI is de rapporteringstool die de gegevens uit verschillende IT-systemen samenbrengt, waarna wij hun onderlinge relaties definiëren. Het resultaat? Een scala van analysemogelijkheden!

Business Flat-09.png

Aanbevelingen en inzichten: de sprong vooruit

De achterliggende betekenis van de analyses en KPI's zijn duidelijk omschreven, zodat alleen de juiste interpretatie mogelijk is.

Het rapport is indien gewenst ook aangevuld met een analyse van uw cijfers. Met de duidelijke analyses en concrete aanbevelingen onderneemt u onmiddellijk acties die uw business vooruit helpen. 

Business Flat-51.png

Rapportering op maat: Power BI als motor 

De overzichtelijke rapporten blijven u inzicht in uw cijfers bieden – geheel autonoom en gestandaardiseerd. De recentste gegevens houden het up-to-date. Zo blijft u ook na oplevering nieuwe inzichten opdoen terwijl u de oude blijft opvolgen. 

Klaar voor diepgaande inzichten?


Spar met ons over uw huidige uitdagingen met betrekking tot uw rapportering. Samen kijken we hoe u opnieuw tot accurate en relevante inzichten komt.

bottom of page