top of page
Zoeken

Waarom Microsoft Power BI als BI-tool? Power BI vs. Qlik vs. Tableau


U heeft ongetwijfeld al gehoord over Microsoft Power BI. Maar ook andere BI-tools zoals Tableau en Qlik doen mogelijks een belletje rinkelen. Maar welke BI-tool is nu precies de beste optie voor uw onderneming?


Hieronder een overzicht waarom Gartner, een gekend onderzoeksbureau in de IT-sector, Microsoft Power BI als markleider benoemt. En waarom ook wij voor deze rapporteringstool kiezen!


WAT IS EEN BI-TOOL?


Een BI-tool is software die data verzamelt en analyseert om deze vervolgens inzichtelijk te maken a.d.h.v. dashboards en visualisaties. Business Intelligence omvat het hele proces: data verzamelen, data analyseren en data visualiseren.


Power BI, Tableau en Qlik zijn de drie partijen die de BI-markt domineren. Bij de keuze naar een geschikte BI-tool, worden deze drie opties al snel met elkaar vergeleken. Maar welke tool past het best bij uw onderneming?


GARTNER EVALUEERT POWER BI ALS MARKLEIDER


Het gekende Gartner, een Amerikaans onderzoeks- en consultancybureau in de IT-sector, publiceert ieder jaar hun “Gartner Magic Quadrant for BI platforms”.


In dit kwadrant beoordeelt Gartner een resem aan BI-technologieleveranciers op basis van twee criteria: hun volledigheid in visie (completeness of vision) en hun vermogen om uit te voeren (ability to execute). Door aan iedere BI-partner een score toe te kennen, verdeelt Gartner de partners in verschillende kwadranten:


Het resultaat van het gevoerde onderzoek is helder. Op de figuur verschijnt Microsoft Power BI helemaal rechtsboven als marktleider en scoort dus het best op zowel visie als uitvoering. De belangrijkste reden waarom Gartner Power BI kiest, is de mogelijkheid om snel gegevens visueel te analyseren en te transformeren a.d.h.v. query’s. Evenals de functionaliteit om op eenvoudige wijze interactieve dashboards op te maken.


Gartners onderzoek benadrukt de volgende drie sterktes van Power BI:

  1. Toegankelijkheid via Office 365, Teams en Azure Synapse. Doordat Power BI nu vervat zit in de Office 365 E5 licenties, zorgt dit voor een enorme verspreiding van de tool. Veel organisaties hanteren sinds enkele jaren Microsoft Teams om samen te werken op afstand. Doordat Power BI nu vervat zit in dezelfde interface als Teams maakt dit het zeer gemakkelijk voor eindgebruikers om ook Power BI te hanteren.

  2. Prijs/waarde-combinatie. Gartner toont aan dat Power BI niet aan kwaliteit inboet door een laag prijsmodel op te stellen. De BI-tool is in staat om rapporteringen eenvoudig op te zetten en hiervoor een lage prijs te vragen. Ze onderstrepen bovendien de rijkdom van Power BI Service, de cloudversie van Power BI, waarmee u data deelt doorheen uw organisatie.

  3. Integratie met het volledige Power Platform. Gartner benadrukt de bedrijfsgerichte visie van Microsoft. Met het Power Platform, waaronder Power BI, Power Apps en Power Automate zorgt Power BI voor een krachtig ecosysteem om tools samen te hanteren. Zo is het mogelijk om gegevens vanuit Power Apps te gebruiken in uw Power BI-rapporten. Of bijvoorbeeld om via Power Automate gegevens terug weg te schrijven. De integratie van deze tools maakt van Power BI een duidelijke winnaar.

Zo bekroont Gartner Microsoft tot BI-marktleider. De visie van Microsoft is namelijk om in 2022 met Power BI te groeien naar de tool voor data en analytics in elke organisatie.


HOE HORSUM OP DE POWER BI-TREIN SPRONG


horsum helpt organisaties sinds 2011 hun processen te stroomlijnen. Om die processen te monitoren, kwam al snel de noodzaak tot inzichtelijke rapporteringen. Initieel hanteerden we daarvoor Excel, om via draaitabellen en query’s rapporteringen op te zetten.

Dat werkte… maar Excel had zijn beperkingen. De grafieken en tabellen vergden iedere maand een manuele refresh, grote hoeveelheden data zorgden voor vertraging, de rapporten waren vaak statisch. Bovendien bleven aantrekkelijke visualisaties uit.


POWER BI VS. TABLEAU VS. QLIK


De noodzaak aan een degelijke Business Intelligence (BI)-tool drong zich op. Enkele jaren terug maakten we binnen horsum bewust de keuze om voluit voor Power BI te gaan.

Ook tijdens onze eigen evaluatie van BI-tools bleekt Microsoft Power BI al snel de uitblinker. De betaalbare licentieprijs en het gebruiksgemak vormden een lage drempel om Power BI uit te proberen. Ook het delen van rapportering doorheen de organisatie bleek een voltreffer.


Qlik en Tableau daarentegen bleken al snel te duur en ontbraken een samenwerkingsverband om data te delen.

Wenst u meer informatie rond Power BI? Of wenst u een rapportering in Power BI op te zetten voor uw organisatie, maar weet u niet waar te starten? Contacteer ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Justine Rousseeuw - september 2022

Comments


bottom of page